The Body Shop Albania

PROGRAMI PËR

BRAND AMBASSADOR

Mirëseerdhet në programin për Brand Ambassador nga The Body Shop. 

Ky është komuniteti ynë i mrekullueshëm i bashkëpunëtorëve dhe ambasadorëve të markës tonë,  ndajnë të njëjtin pasionin me ne, për bukurinë që sjell ndryshim.

Ne besojmë se bukuria e vërtetë vjen nga zemra. Bukuria është të ndihesh mirë dhe të bësh mirë gjithashtu. Ne i bëjmë produktet tona me dashuri dhe kujdes. Kur i bashkoheni komunitetit tonë, ju po zgjidhni BUKURINË ME ZEMËR.

Nëse besoni, si ne, se bukuria duhet të jetë një forcë për mirë atëhere ky do të jetë një udhëtim i mrekullueshëm së bashku!

Ju lutemi, plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:

1. PËRKUFIZIMET

"Brand Ambassador" quhet individi që aplikon ose merr pjesë në këtë Program duke reklamuar produktet e markës The Body Shop, sipas marrëveshjes me kompaninë AXIOM Albania Shpk si mbajtëse e të drejtave të plota të markës The Body Shop në Shqiperi, në llogaritë e mediave sociale të zotëruara ose të kontrolluara nga Brand Ambassador. Mediat sociale përfshijnë Instagram, Facebook, YouTube, Twitter ose TikTok. Ky shërbim kompensohet përmes produkteve apo vlerës monetare, sipas marrëveshjes.

2. REGJISTRIMI NË PROGRAM

Ne do të vlerësojmë aplikimin tuaj dhe do t'ju njoftojmë në kohën e duhur nëse aplikimi juaj pranohet. Ne mund ta refuzojmë aplikimin e Brand Ambassadorit për çfarëdo arsye, sipas gjykimit tonë, duke përfshirë si arsye nëse përcaktojmë se Platforma Sociale e Brand Ambassadorit është e papërshtatshme për Programin. Papërshtatshmëria përfshin por nuk limitohet në, përmbajtje të paligjshme, gjuhë cënuese ose të pa përshtatshme me vlerat e markës tone apo vlerat që promovon marka ose përmbajtje që ne i konsiderojmë fyese, etj.

Postimi nuk duhet të përmbajë ose referojë përmbajtje eksplicite, pornografike, përçmuese, shpifëse, të paligjshme, fyese ose e papërshtatshme në çfarëdo mënyre. Në asnjë rrethanë nuk tolerohet asnjë formë bullizmi apo ndërveprim me ndjekësit ne formën e bullizmit.

AXIOM Albania ka të drejtë të përdori postimet, imazhet apo publikimet e Brand Ambassador, në rrjetet sociale të markës The Body Shop, për qëllime marketingu, brenda rrjeteve sociale të lartëpërmëndura nën pronësi të AXIOM Albania Shpk. Duke u regjistruar në këtë program, ju konfirmoni që jeni dakord me termat dhe kushtet më siper si dhe termat dhe kushtet e kësaj faqeje të publikuara ne seksionin Terma dhe Kushte Përdorimi. Për informacion shtesë ju lutemi kontaktoni [email protected]
Shopping Cart

Email me when in stock

We’d be happy to contact you as soon as this item is available. Simply enter your email address in the space below.