The Body Shop Albania

Pyetje të Shpeshta

A DO TË JENË INFORMACIONET E MIA KONFIDENCIALE?

Mbajtja e informacionit tuaj personal të sigurt është përparësia jonë, dhe ne ndërmarrim të gjitha hapat e arsyeshëm të nevojshëm për të mbrojtur informacionin tuaj personal nga çdo qasje e paautorizuar. Informacioni që na jepni përmes faqes sonë të internetit ruhet në serverë të sigurt.

CILI ËSHTË ÇMIMI PËR DËRGIMIN E POROSIVE?

Ka tarifë prej 250Lek për porositë nën 2,990Lek dhe falas për porositë mbi 2,990Lek në të gjithë Shqiperine. 

CILI ËSHTË AFATI I FUNDIT PËR MARRJEN E POROSIVE?

Koha e dorëzimit është deri në 3 ditë pune. Zakonisht koha mesatare e dorezimit eshte 24/48 Ore ne te gjithe Shqiperine.

E Rëndësishme: Koha e dorëzimit për porositë e vendosura gjatë promovimeve dhe zbritjeve është deri në 5 ditë pune. Dërgesat përgatiten çdo ditë.

KU MUND TË DORËZOHEN POROSITË?

Porositë mund të dorëzohen në adresën e specifikuar nga ju. Për pagesat me karte bankare direkt nga sistemi online, porositë merren brenda kohës standarde të dorëzimit pas marrjes së pageses online.

CILAT JANË OPSIONET E PAGESËS?

Opsionet e pagesës përfshijnë:

  • para ne dore gjate dorezimit,
  • me transferim bankar në llogari
SI MUND TA KTHEJ OSE ZËVENDËSOJ NJË PRODUKT TË BLERË NGA DYQANI ONLINE? 

Ju mund të ktheni ose zëvendësoni një produkt brenda 14 ditëve nga data e blerjes, me kusht që të ruhet integriteti dhe pamja komerciale e produktit. Kostot e transportit për kthimin e produktit janë në ngarkim të klientit. Për më shumë informacion, ju lutemi na kontaktoni. 

UNË NUK KAM MARRË NJË FATURË. ÇFARË MUND TË BËJ QË TË MË JEPET? 

Na kontaktoni përmes formularit të kontaktit, sigurohuni që të shtoni numrin e porosisë.

DUA NJË FATURË PËR NJË PERSON JURIDIK (KOMPANI), SI DUHET TË VEPROJ? 

Ju vetëm duhet të na kontaktoni në telefonin apo emailin e specifikuar ose përmes formularit për të na kontaktuar. 

KAM HUMBUR EMAILIN E SHPËRBLIMIT (BONUSIT). SI TË VAZHDOJMË?

Nëse e keni fshirë emailin me kodin e shpërblimit ose me zbritje, duhet të na kontaktoni në numrin e telefonit të treguar ose përmes formularit të kontaktit.

Shopping Cart

Email me when in stock

We’d be happy to contact you as soon as this item is available. Simply enter your email address in the space below.

RROTULLO & FITO!

Provo fatin dhe fito një kupon me zbritje për blerjet online.
PROVO FATIN